AERIUS Calculator beschikbaar voor eerste gebruikers

maandag, 10 juni 2013

Vanaf half juni komt AERIUS Calculator beschikbaar voor de eerste groep gebruikers. De release is een grote mijlpaal in het AERIUS project, die na twee jaar ontwikkelen binnen tijd en budget is gehaald. Met de Calculator kan de stikstofdepositie van een project worden berekend voor omliggende natuurgebieden.

De stuurgroep AERIUS gaf het akkoord voor de beperkte vrijgave van de Calculator mede op basis van de positieve resultaten van de Gebruikers Acceptatie Test (zie ook volgend artikel). De eerste groep van circa honderd gebruikers bestaat uit bevoegd gezag, leden van de werkgroep en enkele geselecteerde belangstellenden.
Na de zomer zal de stuurgroep AERIUS bepalen wanneer de Calculator volledig vrijgegeven wordt. Over de inzet van de Calculator bij een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet zal het bevoegd gezag na de zomer besluiten.