AERIUS Calculator 2021.2 is beschikbaar

woensdag, 21 september 2022

Op woensdag 21 september zijn AERIUS Calculator en Connect 2021.2 uitgerold. Deze release bevat nieuwe mogelijkheden, verbeteringen in gebruiksgemak en technische verbeteringen. Verder zijn enkele bekende bevindingen opgelost.

 

Met Calculator 2021.2 kan de gebruiker de detailgegevens voor wegverkeersbronnen (tot een maximaal 10 wegvakken) in de PDF export bekijken. Verder ziet de gebruiker emissies kleiner dan afgerond 0,1 kg in de eenheid ‘g N/ha/jaar’ terug in de applicatie en in de PDF, tot een minimum van 1 g N/ha/jaar. Verder is de emissiefactor van RAV F4.10 aangepast, omdat bleek dat in de destijds geleverde data een typefout zat. Specifiek voor rekenen met genoemde RAV-factor kan Calculator 2021.2 een ander resultaat geven, maar de overige doorgevoerde wijzigingen hebben geen invloed op de uitkomsten van de berekeningen.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in de release notes.

 

Op vrijdag 23 september om 10.00 uur organiseert de gebruikersregisseur AERIUS samen met het AERIUS team een online demonstratie van de AERIUS 2021.2 release. Aanmelden is niet nodig, bijwonen kan met de volgende link:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering (via Teams)