AERIUS Calculator 2021.0.5 is beschikbaar

dinsdag, 29 maart 2022

Op maandagavond 28 maart heeft gepland onderhoud plaatsgevonden op AERIUS Calculator en is versie 2021.0.5 beschikbaar gekomen. In deze versie zijn technische verbeteringen doorgevoerd en zijn verschillende bevindingen van gebruikers opgelost.

In uitzonderlijke gevallen kon het voorkomen dat het samenvattende resultaat per gebied in applicatie en PDF niet in lijn was met de rekenresultaten zoals opgenomen in de GML en op kaartbeeld. Dit kan nu niet meer voorkomen. Gebruikers wordt geadviseerd de geëxporteerde pdf’s hierop te controleren. Dit kan door de pdf in te laden en weer te exporteren.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen in release 2021.0.5 is hier beschikbaar.

Meer informatie