AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

maandag, 16 september 2019
Koeien in de wei

Vanaf vandaag is de nieuwe versie van AERIUS Calculator, Scenario en Connect (Calculator 2019) beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast is de Calculator geactualiseerd.

In AERIUS Calculator 2019 worden ook de aangewezen stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in alle Natura 2000-gebieden meegenomen in de berekeningen. Hierdoor kunnen de rekentijden langer zijn dan voorheen. Tevens kent AERIUS Calculator een beperking van het toepassingsbereik. Meer informatie over het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019 is terug te vinden in de notitie over het toepassingsbereik.

De specifieke PAS-functionaliteiten, zoals ‘rekenen voor tijdelijk project’ en ‘rekenen met afstandsgrenswaarde’, zijn niet meer beschikbaar. Verwijzingen, functies en weergaven gerelateerd aan depositieruimte of ontwikkelingsruimte zijn ook verwijderd. De functie om PDF bijlagen uit te draaien is niet beschikbaar in deze versie. Met de nieuwe versie van Calculator kunnen geen meldingen meer gedaan worden.

Geactualiseerde rekenmodellen

In deze nieuwe versie zijn onderliggende gegevens en rekenmodellen geactualiseerd. AERIUS Calculator 2019 gaat uit van een actuelere OPS versie. Daarnaast zijn de emissiefactoren voor wegverkeer, stallen en scheepvaart geactualiseerd, evenals de natuurinformatie (begrenzingen, karteringen en aangewezen habitattypen).

Gebruiksvriendelijkheid verbeterd

Verder zijn in deze versie van AERIUS Calculator de gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden voor gebruikers verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld om het tussentijds kunnen annuleren van berekeningen in Connect, meer invoermogelijkheden bij scheepvaart intensiteiten en meer gebruiksgemak bij het aanpassen van brongegevens.

Meer weten?

De uitgebreide beschrijving van deze release en de gewijzigde functionaliteiten staan in de release notes. Informatie over de AERIUS producten is te vinden op www.aerius.nl. Daar staat zowel de handleiding als factsheets, waarin de technische achtergronden en informatiebronnen uitvoerig zijn gedocumenteerd. Ook is hier meer terug te vinden over het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd gezag en bij de helpdesk van het PAS-bureau. Of kijk op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie