AERIUS Calculator 2015 - technisch inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van AERIUS Calculator 2014

woensdag, 16 december 2015

De factsheets in het Handboek AERIUS Calculator 2015 geven een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator 2015. Deze factsheets beschrijven:

  • de berekeningen en bewerkingen die AERIUS Calculator uitvoert op basis van de ingevoerde brongegevens (methodiek factsheets)
  • de oorsprong en de karakteristieken van de (generieke) gegevens waarmee AERIUS Calculator rekent (data factsheets)

Ten opzichte van Calculator 2014 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de methodiek.
In enkele gegevensbestanden zijn wel actualisaties en verbeteringen doorgevoerd: