AERIUS beschikbaar vanaf 1 juli

donderdag, 25 juni 2015

Op 1 juli treedt de PAS in werking. Op die dag is vanaf 00.00 uur AERIUS Calculator beschikbaar voor het doen van berekeningen ten behoeve van uw vergunningaanvraag voor activiteiten die leiden tot stikstof uitstoot. Daarnaast kunt u met AERIUS een melding doen van een activiteit die slechts tot een zeer geringe stikstofuitstoot leidt.

In de eerste periode na de inwerkingtreding van de PAS kan het voorkomen dat de AERIUS-website door drukte lastig bereikbaar is. Probeert u het dan later nog eens. Ook kan het zijn dat u langer dan normaal op uw rekenresultaten moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor.