AERIUS Aankoop Calculator uitgebreid

maandag, 25 januari 2021

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 5 november 2020 AERIUS Aankoop Calculator beschikbaar gesteld. De Aankoop Calculator is door het RIVM ontwikkeld. Sinds vandaag is de calculator uitgebreid met een nieuwe module. Hiermee kunnen provincies een ‘Bijlage bij Overeenkomst’ genereren, waardoor het mogelijk wordt om de aankopen door provincies te monitoren.

De Aankoopcalculator is door het RIVM is ontwikkeld ter ondersteuning van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. Met de regeling kunnen provincies ‘piekbelasters’ opkopen: bedrijven die een relatief hoge belasting veroorzaken op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden in de buurt.

De AERIUS Aankoop Calculator ondersteunt de uitvoering van deze regeling door van ingediende aanvragen de piekbelasting en de kosteneffectiviteit te bepalen. Op deze manier kan beoordeeld worden of een bedrijf in aanmerking komt voor deelname aan de regeling.

Gebruik Aankoopcalculator

Het is niet mogelijk om met de Aankoop Calculator een berekening te maken voor een vergunningsaanvraag. AERIUS Aankoop Calculator is specifiek beschikbaar gesteld voor deze regeling. Daarom is er een capaciteit voorzien van maximaal 50 gebruikers tegelijkertijd.

Gebruikers die eerder de Aankoop Calculator hebben gebruikt, dienen bij een nieuwe release CTRL+SHIFT+F5 te gebruiken om de nieuwe versie te downloaden.

In deze toelichting is de rekenmethodiek toegelicht.

Meer informatie