AERIUS aangevuld met kaarten leefgebieden soorten

vrijdag, 30 juni 2017
foto van een natuurgebied

In de nieuwe versie van AERIUS worden de Leefgebieden opgenomen. Hierdoor zijn de kaarten voor alle stikstofgevoelige natuur in Nederland nu gecompleteerd. De set van hexagonen is hierdoor gewijzigd. AERIUS heeft deze aanpassingen doorgevoerd op basis van het besluit dat de bevoegde gezagen in het bestuurlijk overleg van 21 juni 2017 hebben genomen. Het PAS- Bureau heeft over dit besluit een nieuwsbericht gepubliceerd. 

De release van AERIUS zal rond begin september plaatsvinden. Vooruitlopend op deze release is op 30 juni de pre-release van AERIUS Connect 2016.1 beschikbaar gekomen. De aanpassingen in AERIUS wat betreft de leefgebieden zijn ook al in deze pre-release doorgevoerd.

 

 

Meer informatie