AERIUS 1.5 aangehouden

dinsdag, 27 maart 2012

Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van AERIUS II, deze applicatie zal pas in 2013 gereed zijn voor gebruik, terwijl na het aanhaken van N2000 gebieden juridisch gezien de eerste vergunningen verleend zouden kunnen worden. Om hierin te voorzien wordt een tijdelijke productieversie ontworpen, in de wandelgangen heet deze AERIUS 1.5.

De opdrachtgevers van de PAS hebben AERIUS 1.5 vooralsnog aangehouden omdat de planning van de PAS onvoldoende helder is. Wanneer de planning voor het aanwijzingstraject en vergunning traject wel bekend is, komt de vraag over het gaan ontwikkelen van AERIUS 1.5 weer op tafel te liggen. Hoe groot de periode is tussen de gewenste start van de vergunningverlening met behulp van de PAS en de planning van AERIUS II, zal dan bepalend zijn voor al dan niet groen licht voor de 1.5 versie.