AERIUS 1.3 in bedrijf

dinsdag, 20 september 2011

Sinds begin september is AERIUS 1.3 in bedrijf, de derde versie van het rekeninstrument voor de depositie van stikstof sinds het begin van de PAS. Versie 1.3 is met succes gebruikt in het slotstadium van Fase III van de PAS, toen de laatste puntjes op de i gezet moesten worden in de provinciale rapportages.

AERIUS 1.3 is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van de vorige versie van het rekeninstrument. Zo zijn de gebruikersschermen begrijpelijker, en hebben de bevoegde gezagen in een aantal gevallen nieuwe bronbestanden aangeleverd die voor betrouwbaarder en nauwkeuriger uitkomsten zorgen. Ook is het provinciaal beleid er nu in opgenomen voor de provincies waar dat van toepassing is, en is de verwachte ontwikkelbehoefte erin verwerkt en zichtbaar gemaakt.

Behalve voor de afronding van fase III is AERIUS 1.3 ook bedoeld om de bestuurlijke onderhandelingen te ondersteunen die in de nu komende fase gaan plaatsvinden als basis voor een definitieve PAS. Voor die ondersteuning is een team van specialisten beschikbaar.