Achtergronddocument AERIUS 1.5

maandag, 5 november 2012

Het achtergrond document van AERIUS 1.5 is afgerond. Het document is bedoeld als verantwoording en toelichting op de keuzes die in AERIUS zijn gemaakt. De beleidsmatige keuzes die ten grondslag liggen aan alle uitgevoerde berekeningen zijn omschreven evenals de werkwijze en toepassing. De gebruikte brongegevens worden toegelicht inclusief de uitgevoerde bewerkingen. Dit document is dus voor een ieder die meer inzicht wenst te hebben in de basis van AERIUS 1.5.