3e pilot bijeenkomst

vrijdag, 7 september 2012

Op 4 september heeft de 3e en laatste pilot ronde plaatsgevonden.
Tijdens deze bijeenkomst is een terugkoppeling gegeven van wat met de uitkomsten van de voorgaande pilot rondes is gebeurd. Uit de voorgaande rondes kwam dat de belangrijkste wensen rondom AERIUS II zijn samen te vatten in de kernwoorden: eenvoud, transparantie en anticiperen. Daarnaast zullen ook de sectorspecifieke wensen die uit de pilots zijn gekomen, worden meegenomen in het ontwikkeltraject van de komende periode.

Terugkijkend is gebleken dat de oorspronkelijke ambitie voor de pilots hoog was. Een gedragen functioneel ontwerp had in eerste instantie voor de zomer gereed moeten zijn, dit bleek echter niet haalbaar. De ambitie om met initiatiefnemers en bevoegde gezagen een gedragen functioneel ontwerp te maken is ongewijzigd gebleven, om dit te bereiken is het tijdspad enigszins verlengd en is de derde pilot ronde over de zomer heen getild.

Tevens is tijdens de bijeenkomst een demonstratie gegeven van de Calculator. De calculator is de start voor AERIUS II, waarmee op eenvoudige wijze de depositie-effecten van bronnen kunnen worden doorgerekend.

Ondanks dat dit de laatste pilot bijeenkomst was, houdt de betrokkenheid van de deelnemers hiermee niet op. Via de gebruikersgroep en werkgroep blijven de pilot deelnemers betrokken bij de verdere ontwikkeling van AERIUS II.