Nieuws

 1. AERIUS Calculator en Monitor geactualiseerd

  Het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor zijn 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Initiatiefnemers en overheden kunnen vanaf dit moment een berekening uitvoeren gebaseerd op...

  donderdag 26 januari 2023
 2. Actualisatie AERIUS 26 januari

  Op 26 januari komt een nieuwe versie van AERIUS met geactualiseerde gegevens beschikbaar. Vanwege de actualisatie is AERIUS op 26 januari korte tijd niet beschikbaar. In de loop van die dag is...

  dinsdag 24 januari 2023
 3. Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

  AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden'...

  woensdag 7 december 2022
 4. Overgang gebruikerscommunicatie naar BIJ12: meld je aan om geïnformeerd te blijven

  Het RIVM en het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 hebben het afgelopen jaar verschillende stappen gezet om gebruikers meer te betrekken bij de (door)ontwikkeling van AERIUS...

  woensdag 7 december 2022
 5. Update bericht uitstel actualisatie

  Vorige week is aangegeven dat de releasedatum van 22 november 2022 voor de actualisatie van AERIUS helaas niet haalbaar is. Meer informatie over de nieuwe releasedatum volgt naar verwachting eind...

  vrijdag 18 november 2022
 6. Actualisatie AERIUS uitgesteld

  Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat ...

  maandag 14 november 2022
 7. Release AERIUS Calculator 2021.2.2

  Tijdens onderhoud is op 11 oktober AERIUS Calculator 2021.2.2 beschikbaar gekomen voor gebruikers. In de dagen voorafgaand aan de release was de Calculator trager dan gebruikelijk, dit is nu...

  dinsdag 11 oktober 2022
 8. Stikstofruimte Register 2021

  Met de openstelling van AERIUS Register 2021 is stikstofruimte afkomstig uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) beschikbaar in het stikstofregistratiesysteem (SSRS). In eerste...

  vrijdag 7 oktober 2022
 9. Actualisatie AERIUS 22 november 2022

  Het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden dit jaar op 22 november door het RIVM geactualiseerd van versie 2021 naar versie 2022. ...

  donderdag 6 oktober 2022
 10. Gepland onderhoud 4 okt, na 17.00hr

  Op dinsdag 4 oktober vindt er gepland onderhoud plaats op AERIUS Calculator en Connect.  Het onderhoud vindt plaats na 17.00hr, gedurende het onderhoud kan AERIUS Calculator voor een korte tijd...

  dinsdag 4 oktober 2022

Pagina's