Logo print version
Variant tonen > Resultaten
Stap: 

Berekening aflezen

Wanneer het bestand een berekening importeert berekent Scenario de deposities.

De restulaten van de berekeningen kunt u lezen als grafiek (A), tabel (B) of als filter op de kaart (C).

  1. De grafiek zet de hoogste depositie uit tegen de afstand rondom de bron. De balkjes tonen de voortgang van de berekening.
  2. In de tabel ziet u per natuurgebied deposities op habitatniveau.
  3. Op de kaart staan de depositiewaarden ruimtelijk weergegeven. In scenario staan enkel de resultaten op de kaart, niet de bronnen.
  4. Het berichtencentrum maakt melding over de voortgang van uw berekening. De start en voltooiing krijgen een aparte vermelding. Eventuele foutmeldingen kunt u hier lezen. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

3077_basisfuncties-resultaten-scenario-stap_1