Logo print version

Toepassing scenario

Met Scenario kunnen planvormers toetsen of plannen passen binnen de ontwikkelingsruimte zoals afgesproken in de PAS.

Met AERIUS Scenario kan een gebruiker de stikstofeffecten vergelijken van verschillende varianten van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, structuurvisies of Natura 2000-beheerplannen. AERIUS Scenario rekent hetzelfde als AERIUS Calculator.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.