Logo print version
Sectoren > Wonen en werken
Stap: 

Wonen en werken

Gebruik de sector Wonen en werken als u bijvoorbeeld appartementen of kantoorruimtes wilt invoeren.

  1. Maak een keuze voor de specifieke sector.
  2. Vul op de gebruikelijke wijze zelf de relevante kenmerken en emissies in.
  3. Gebouwhoogte (indien u kiest voor een puntbron) en temporele variatie zijn niet aan te passen. 

De handreiking woningbouw en AERIUS helpt u om keuzes te maken bij het invullen van kenmerken en emissies voor de AERIUS-berekeningen van woningbouw.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

1927_sectoren-wonenenwerken-stap_1