Logo print version
Sectoren > Energie
Stap: 

Energie

Gebruik de sector Energie als u bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale wilt invoeren.

  1. Vul op de gebruikelijke wijze zelf de relevante kenmerken en emissies in.
  2. Gebouwhoogte en temporele variatie is niet aan te passen. AERIUS rekent met de standaardwaarden uit het profiel industrie.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

1924_sectoren-energie-stap_1