Logo print version
Sectoren > Scheepvaart
Stap: 

9. Vaarroute binnenschepen

Met vaarroute maakt u een route voor binnenvaartschepen. U kunt het aantal en type binnenschepen over deze route invoeren, inclusief het aandeel beladen vaarbewegingen.

  1. Vul een eigen naam in voor het binnenvaartschip, en maak een keuze uit de lijst van type binnenvaartschepen.
  2. Geef voor één of beide vaarrichtingen (‘A naar B’ en/of ‘B naar A’) het aantal vaarbewegingen per etmaal, week, maand of jaar aan.
  3. Geef per vaarrichting het aandeel van deze vaarbewegingen aan dat wordt uitgevoerd met ‘beladen schepen’. N.B. De Calculator hanteert als defaultwaarde een percentage van 65%.
  4. Bewaar uw emissiegegevens binnenvaart en ga verder bij algemeen om uw overzicht van emissiebronnen te kunnen bekijken. 

Meer scheepstypen toevoegen? Nadat u op ‘bewaar’ heeft gedrukt kunt u een nieuw vaartuig toevoegen aan de aanlegplaats. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

1261_Sectoren-Scheepvaartvaart-Stap_7