Logo print version
Sectoren > Scheepvaart
Stap: 

8. Binnenvaart vaarwater

De totale vaarroute moet worden opgedeeld in lijnbronnen per vaarwegtype. Na het tekenen van een lijnbron doet AERIUS Calculator een suggestie voor het vaarwatertype (A). Deze suggestie dient gecontroleerd en eventueel aangepast te worden naar het juiste vaarwegtype. Bij bepaalde vaarwegtypes wordt ook een suggestie voor de stroomrichting aangegeven (B), van punt A naar punt B. Ook deze moet worden gecontroleerd en eventueel herzien.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

3779_Sectoren-Scheepvaart-Stap_6.2