Logo print version
Sectoren > Landbouw
Stap: 

6. Eigen specificatie stalsysteem

Maak gebruik van de optie Eigen Specificatie, als er geen toepasselijke RAV-code beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een innovatieve stal. Een eigen stalsysteem maakt u als volgt: 

  1. Selecteer de knop Eigen specificatie.
  2. Geef zelf een omschrijving van uw stalsysteem. 
  3. Vul een emissiefactor per diersoort in en het aantal dieren in de stal in. 
  4. Alle gegevens ingevuld (controleer ook de kenmerken)? Druk op de knop 'Bewaar' voor een overzicht van alle bronnen. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.