Logo print version
Sectoren > Scheepvaart
Stap: 

6. Aanlegplaats binnenschepen

Met aanlegplaats maakt u een ligplaats voor binnenvaartschepen inclusief vaarroutes van en naar de ligplaats. Aan de aanlegplaats kunt u gegevens toevoegen over onder meer de verblijftijd van een schip. 

  1. Vul een eigen naam in voor het binnenvaartschip, en maak een keuze uit de lijst van type binnenvaartschepen.
  2. Geef de gemiddelde verblijftijd aan per bezoek van het vaartuig (in uren).
  3. Selecteer eerst met het uitklapmenu ‘nieuw’ en maak één of meer routes vanaf de aanlegplaats. Geef per route voor aankomende schepen aan: het aantal vaarbewegingen per etmaal, week, maand of jaar en het aandeel van deze vaarbewegingen dat wordt uitgevoerd met ‘beladen schepen’.
  4. Geef per route voor vertrekkende schepen aan: het aantal vaarbewegingen per jaar en het aandeel van deze vaarbewegingen dat wordt uitgevoerd met ‘beladen schepen’.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

1429_sectoren-scheepvaart-stap_6