Logo print version
Sectoren > Landbouw
Stap: 

5. Voer- en managementmaatregelen

Voer- en managmentmaatregelen kunnen invloed hebben op de stikstofdepositie. De toegepaste maatregelen kunt u specificeren op dezelfde manier als additionele stalsystemen en emissiereducerende maatregelen.

  1. Voer de eerste letter in van de code voor de voer- en managementmaatregel of vul (een deel van) de naam in. Een keuzemenu verschijnt met het overzicht van de mogelijke stalsystemen. Deze eerste letter is gelijk aan de eerste letter van de RAV-code (letter voor de diersoort). 
  2. Wanneer een combinatie niet toegestaan is binnen de RAV-systematiek, zijn de letters oranje gekleurd. AERIUS geeft d.m.v. een oranje ster een waarschuwing wanneer een degelijke combinatie geselecteerd wordt. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

 

2362_voer-_en_managmentmaatregelen