Logo print version
Sectoren > Scheepvaart
Stap: 

5. Keuze sector binnenvaart

Voor binnenvaart kunt u kiezen uit de specifieke sectoren aanlegplaats of vaarroute.

  1. Aanlegplaats? De ingevoerde bron is een ligplaats voor binnenvaartschepen, inclusief vaarroutes van en naar deze ligplaats. Bijvoorbeeld een geplande uitbreiding van activiteiten op een bepaalde locatie met consequenties voor de scheepvaartbewegingen van en naar deze locatie (zoals de overslag van goederen).
  2. Vaarroute? De ingevoerde bron is een vaarroute voor binnenvaartuigen. Bij deze keuze voert u aantal en type binnenvaartschepen in, inclusief het aandeel beladen vaarbewegingen. Bijvoorbeeld een infrastructureel plan met consequenties voor de scheepvaartbewegingen in een bepaald gebied (zoals de aanpassing van een vaarweg).

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.