Logo print version
Sectoren > Landbouw
Stap: 

4. Emissiereducerende maatregel

Een emissiereducerende maatregel is een toepassing op de stal die zorgt voor een vermindering van de ammoniakemissie, bijvoorbeeld een luchtwasser.

  1. Voer de eerste letter in van de code voor het additionele systeem of emissiereducerende maatregel of vul (een deel van) de naam in. Een keuzemenu verschijnt met het overzicht van de mogelijke stalsystemen. Deze eerste letter is gelijk aan de eerste letter van de RAV-code (letter voor de diersoort). 
  2. Wanneer een combinatie niet toegestaan is binnen de RAV-systematiek, zijn de letters oranje gekleurd. AERIUS geeft d.m.v. een oranje ster een waarschuwing wanneer een degelijke combinatie geselecteerd wordt. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2011_landbouw_stap_4