Logo print version
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap: 

3. Verkeersemissies

Onder Verkeersemissies (per 24 uur) kunt het type verkeer dat gedurende één etmaal over de weg zal rijden aangeven. U kunt verschillende types achtereenvolgens invoeren.

  1. Maak het menu verkeersemissies zichtbaar met een klik op de +.
  2. Maak een keuze uit type verkeersemissie: standaard,  euroklasse of eigen specificatie.
  3. Geef de voertuigcategorie op.
  4. Geef het aantal voertuigen van deze categorie aan dat per etmaal, week, maand of jaar over de weg zal rijden. Kiest u voor standaard, moet u ook aangeven welk percentage wagens in de file zal staan. Kiest u voor eigen specificatie dan kunt u de emissiewaarden naar eigen inzicht invullen. 
  5. Klik op bewaar om deze voertuigcategorie op te slaan. Bij stap 4 staat uitgelegd hoe u meerdere voertuigcategorieën toevoegt.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Of ga direct naar de factsheets Wegverkeer -  categorieën standaard, categorieën euroklasse, emissiefactoren standaard of emissiefactoren euroklasse.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding. 

1949_sectoren-verkeerenvervoer-verkeersemissies-stap_2