Logo print version
Sectoren > Plan
Stap: 

3. Bestemming

Kies een bestemming voor uw plan. Meerdere bestemmingen onder één plan zijn mogelijk. 

  1. Geef een naam op voor de bestemming. Geef elke categorie (zie B) een duidelijke naam, zodat dit herkenbaar is in het planoverzicht. N.B. In het bronoverzicht zijn de onderdelen van het plan niet zichtbaar.
  2. Kies een categorie als bestemming: woningen (nieuwbouw), kantoren en winkels, glastuinbouw, electriciteitcentrale, industrie,  afvalverwerking  of  voedings- genotmiddelen.
  3. Geef de gevraagde specificaties op (verschilt per gekozen type). Voor woningen het aantal huishoudens, voor kantoren of winkels het vloeroppervlakte (in m2), bij glastuinbouw het kasoppervlakte (in ha), voor electriciteitscentrale de hoeveelheid geproduceerde energie (MWh) en voor bouwmaterialen het gewicht (in ton). N.B. Bij kantoren of winkels en glastuinbouw wordt standaard gerekend met het oppervlakte van de getekende vlakbron van het plangebied. De emissies worden dan verdeeld over het gehele plangebied. In veel gevallen zult u dit oppervlakte willen aanpassen, bijvoorbeeld als het kantooroppervlak slechts een deel van het plangebied beslaat of wanneer gebouwen uit meerdere verdiepingen bestaan. Daarvoor kunt u het aantal hectare of m2 handmatig wijzigen in het veld. 

Ga naar de specifieke factsheet emissieberekening ruimtelijke plannen of de algemene factsheets over AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.