Logo print version
Sectoren > Mobiele werktuigen
Stap: 

3. Bereken NOx en NH3 met draaiuren werktuig

Reken de NOx en NH3 emissie van uw mobiele werktuig uit met de rekenmachine. Met ‘draaiuren’ kunt u een emissieberekening maken op basis van type brandstof, vermogen, belasting en draaiuren.

  1. Kies uw type werktuig en brandstof.
  2. Vul het vermogen, de relatieve belasting en het aantal draaiuren per jaar in.
  3. Wijzig eventueel de emissiefactor (gram per kilowattuur), Calculator vult hier een defaultwaarde in.
  4. De berekende emissies (kilogram per jaar) verschijnt direct in beeld terwijl u wijzigingen aanbrengt.
  5. Klik op Toepassen om deze gegevens in te voeren in de berekening. 

 

Let op: De rekenmachine is een hulpmiddel! De emissie berekent met de rekenmachine is een door de gebruiker bepaalde emissie. Bij een eventuele actualisatie van AERIUS wordt de emissie uit bestaande GML's overgenomen. De emissie wordt na het inladen van de bestaande GML dus niet berekent met geactualiseerde emissiefactoren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.