Logo print version
Sectoren > Landbouw
Stap: 

3. Additioneel stalsysteem

Voeg een additioneel stalsysteem toe wanneer u een systeem voor mestbewerking of -opslag toepast dat zorgt voor een extra ammoniakemissie, bijv. een mestdroger. NB. Additionele stalsystemen zijn alleen van toepassing op de diercategorie kippen.

  1. Voer de eerste letter in van de code voor het additionele systeem. Een keuzemenu verschijnt met het overzicht van de mogelijke stalsystemen. Deze eerste letter is gelijk aan de eerste letter van de RAV-code (letter voor de diersoort). U kunt ook binnen met het invoeren van de naam van het systeem.
  2. Wanneer een combinatie niet toegestaan is binnen de RAV-systematiek, zijn de letters oranje gekleurd. AERIUS geeft d.m.v. een oranje ster een waarschuwing wanneer een degelijke combinatie geselecteerd wordt. 
  3. Voer het aantal dieren in waarop de maatregel van toepassing is.

Ga naar de volgende stap voor uitleg over het toevoegen van een emissiereducerende maatregel.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2001_landbouw_stap_3