Logo print version
Sectoren > Mobiele werktuigen
Stap: 

2. Eigen specificatie werktuigen

Heeft u geen STAGE klasse? Dan kunt u uw eigen specificaties invoeren.

  1. Geef een omschrijving van het voer- of werktuig op.
  2. Selecteer de knop Eigen specificatie. 
  3. Onder eigen specificatie staan standaardwaarden ingevuld voor kenmerken. De emissie van NOx en NH3 (in kilogram per jaar) kunt u zelf invullen of berekenen door op de rekenmachine te klikken en daar te kiezen uit draaiuren of brandstofverbruik. Let op: De rekenmachine is een hulpmiddel! De emissie berekent met de rekenmachine is een door de gebruiker bepaalde emissie. Bij een eventuele actualisatie van AERIUS wordt de emissie uit bestaande GML's overgenomen. De emissie wordt na het inladen van de bestaande GML dus niet berekent met geactualiseerde emissiefactoren. 

 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Zie de factsheet warmte-inhoud voor uitleg over de manier waarop dit berekend wordt.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.