Logo print version
Sectoren > Landbouw
Stap: 

2. Dieren en aantallen

De Calculator berekent stalemissies voor dieren en aantallen met behulp van de RAV-code (stalsysteem met diersoort)

  1. Vul de RAV-code voor het stalsysteem in. Zodra u begint met het typen van de RAV-code, toont AERIUS een dropdown menu met de mogelijke opties. Wilt u direct een keuze maken uit de dropdown lijst? Typ dan een spatie.  
    RAV-code onbekend? Vul een omschrijving in van een dier of zijn leeftijd. De Calculator geeft een selectie van RAV-codes waarin uw zoekterm voorkomt. Selecteer de gewenste RAV-code. (Heeft u geen toepasselijke RAV-code gevonden? Ga dan naar stap 6).
  2. Vul de BWL-code voor de stalbeschrijving in. Indien er voor de RAV-code slechts één bijbehorende BWL-code is, selecteert de Calculator deze automatisch. Bij meerdere BWL-codes typt u eerst een spatie. Vervolgens kunt u de juiste optie uit het dropdown menu selecteren.
  3. Vul het aantal dierplaatsen in.

Meer informatie over het toevoegen van een additioneel stalsysteem of een emissiereducerende maatregel.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Of ga direct naar factsheet emissieberekening stallen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.