Logo print version
Sectoren > Mobiele werktuigen
Stap: 

1. STAGE klasse

Bij mobiele werktuigen kunt u emissies op jaarbasis van voer- en werktuigen opgeven. Dit doet u met behulp van een vlakbronMaak vervolgens een keuze voor de specifieke sector.

Wanneer de STAGE klasse-indeling onbekend is, gaat u naar afwijkende klasse

  1. Geef een omschrijving van het voer- of werktuig op.
  2. Kies één van de weergegeven STAGE klasses (I t/m VI), opgebouwd uit hoeveelheid vermogen (in kilowatt), bouwjaar en categorie (brandstof). N.B. Hoe schoner (hoe lager de kW en emissie), hoe hoger de STAGE klasse.
  3. Vul het brandstofverbruik per jaar in. N.B. Dit is de som in liters van alle voertuigen binnen de geselecteerde klasse. 
  4. Wanneer gekozen wordt voor een werktuig dat draait op diesel, verschijnen er twee extra verplichte invoervelden, namelijk 'aantal uren stationair' (in uren per jaar) en 'cilinderinhoud' (in liters). NB. Er kan bewust voor worden gekozen om hier 0 in te vullen. 

U kunt binnen dezelfde vlakbron meerdere typen werktuigen invoeren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga direct naar factsheet emissieberekening mobiele werktuigen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.