Logo print version
Sectoren > Scheepvaart
Stap: 

1. Keuze sector zeescheepvaart

Voor zeescheepvaart kunt u kiezen uit de specifieke sectoren aanlegplaats, binnengaats route of zeeroute. 

Informatie over de sector binnenvaart vindt u bij stap 5.

  1. Aanlegplaats? De ingevoerde bron is een ligplaats voor zeeschepen, bijvoorbeeld een laad- en losplek. Bij deze keuze maakt u vanaf de aanlegplaats bijbehorende routes naar en op zee.
  2. Binnengaats route? De ingevoerde bron is een vaarroute binnen het havengebied. Bij deze keuze voert u aantal en type zeeschepen in. 
  3. Zeeroute? De ingevoerde bron is een vaarroute op zee. Bij deze keuze voert u aantal en type zeeschepen in.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening zeeschepen.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.