Logo print version
Sectoren > Landbouw
Stap: 

1. Invoer landbouwbronnen

Voor landbouw kunt u een keuze maken uit meerdere subsectoren.

  1. Maak een keuze voor de specifieke sector. Kiest u voor mestopslag, beweiding, mestaanwending of glastuinbouw? Voer dan op de gebruikelijke wijze de kenmerken en emissies in.
  2. Kiest u voor stalemissies? Dan berekent AERIUS de emissies op basis van dieren en aantallen. Ga naar stap 2 voor meer informatie. NB. Ook voor deze categorie moet u de juiste kenmerken invoeren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.