Logo print version
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap: 

1. Bronnen invoeren

Wegen worden in AERIUS ingevoerd als lijnbron. U kunt op twee manieren verkeersbronnen invoeren in AERIUS.

  1. Door middel van het handmatig invoeren van wegen. Zie voor uitleg stap 2.
  2. Door het importeren van een verkeersnetwerk. Importeer een GML-bestand of NSL-bestand waarin het wegennetwerk staat beschreven. Stap 5 geeft een toelichting.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.