Logo print version
Rollen en rechten > Rollen en rechten
Stap: 

Rollen en rechten

Register kent 5 rollen met elk een eigen set van rechten. Het overzicht van de rollen en rechtenstructuur kunt u vinden in het menu onder 'Rollen'. Het tabblad 'Gebruikers' geeft een overzicht van de geregistreerde gebruikers. Alleen gebruikers, die rollen toedelen, kunnen deze tabbladen inzien. Uitvoeringsorganisatie BIJ12 beheert de rollen voor de bevoegd gezagen.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2988_basisfuncties-rollen-stap_1