Logo print version
Rollen en rechten > Rollen en rechten
Stap: 

Nieuwe gebruiker aanmaken

U kunt met de juiste rechten in het menu 'Gebruikers' een nieuwe gebruiker toevoegen met de knop 'Nieuwe gebruiker' (A). De volgende gegevens moeten worden ingevuld:

  • Gebruikersnaam
  • Initialen van de gebruiker
  • Voornaam van de gebruiker
  • Achternaam van de gebruiker
  • Bevoegd gezag (er kan 1 bevoegd gezag aan een gebruiker worden toegekend)
  • E-mailadres van de gebruiker
  • De rollen van de gebruiker
  • De gebruiker actief maken

NB. Er kan geen wachtwoord worden aangemaakt. Een gebruiker kan bij het inloggen op de met de 'Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten' met zijn e-mailadres een wachtwoord aanvragen.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS producten.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2174_basisfuncties-nieuwe-gebruiker-stap_2