Logo print version
Puntlocatie > Gebiedsinformatie
Stap: 

Leefgebieden

De tabel geeft per aangewezen soort informatie over de desbetreffende soort en de leefgebieden waarvan hij afhankelijk is.

  1. Maak de gegevens van de soort zichtbaar door de + uit te klappen.​
    • Soort; type (broedvogel/habitatsoort).
    • Doelstelling populatie; zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit.
    • Doelstelling oppervlakte; zoals omschreven in  het aanwijzingsbesluit.
    • Doelstelling kwaliteit; zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit
  2. Zie uitleg over de inhoud van de tabel met habitattypen bij stap 2.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.