Logo print version
Puntlocatie > Beleidsscenario
Stap: 

In cijfers

  1. De tabel toont de verwachte trend van stikstofdeposities in mol per hectare per jaar voor de twee beleidsscenario's van de puntlocatie. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.