Logo print version
Puntlocatie > Depositieopbouw
Stap: 

In cijfers

De tabellen tonen de cijfers van de stikstofdepositie per sector voor gekozen zichtjaar uitgezet tegen het startjaar van de PAS, en het verschil tussen beide.

  1. Deposities in mol per hectare per jaar voor de sectoren en sectorgroep als geheel.
  2. Scroll naar beneden voor een volledige lijst.

Tip: De cijfers in de tabel zijn afgerond op hele getallen. Schuif met de muis over een waarde om het exacte getal te zien.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.