Logo print version
Puntlocatie > Gebiedsinformatie
Stap: 

Habitattypen

De tabel toont één of meerdere habitattypen binnen het hexagoon van de puntlocatie, inclusief de PAS-categorie.

 1. Maak de gegevens van het habitattype zichtbaar door de + uit te klappen:
  • Oppervlakte: uitgesplitst naar ingetekend en gekarteerd (oppervlakte x dekkingsgraad). 
  • Doelstelling oppervlakte; zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit.
  • Ecologisch oordeel: PAS-categorie van 1a, 1b of 2 (zie Leeswijzer gebiedssamenvatting).
  • Doelstelling kwaliteit; zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit.
  • KDW; kritische depositiewaarde.
 2. Een gevuld rondje geeft aan dat het om een relevant habitattype gaat. 
 3. Een habitattype wordt zichtbaar zodra een regel wordt geselecteerd.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.