Logo print version
Puntlocatie > Depositieopbouw
Stap: 

Depositie

De figuur toont de verdeling van depositie voor de puntlocatie.

N.B. Een overzicht van sectoriconen vindt u bij de iconenlegenda.

  1. De balkjes met percentages tonen de bijdrage van sectoren, het buitenland en onverklaarde depositie (achtergronddepositie). In het voorbeeld respectievelijk 59%, 27% en 15%. Klik op één van de balkjes en de bijdrage per sector verschijnt.
  2. De bijdrage per sector toont in een gekleurde balk de depositie van het gekozen jaar en het verschil ten opzicht van het startjaar (in mol per hectare per jaar). Maak de specifieke sectoren zichtbaar met een linkermuisklik op de +.
    De gelkeurde balk geeft de absolute weergave van de depositie. 
    • Depositiedaling in het zichtjaar? U ziet een toegevoegd wit balkje. De daling is relatief t.o.v. de totale depositie in het startjaar van de PAS.
    • Depositiestijging in het zichtjaar? U ziet een extra klein gekleurd balkje. Ook hier is de stijging relatief t.o.v. de totale depositie in het startjaar van de PAS.
  3. In de rechterkolom staat de daling/stijging in cijfers uitgedrukt, afgerond naar hele getallen.

Tip: schuif met de muis over het sectoricoon of het gekleurde balkje en extra informatie verschijnt. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.