Logo print version
Prioritaire projecten > Deelprojecten
Stap: 

Toetsing

Door op het tabblad Toetsing te klikken verschijnt het overzicht met de relevante natuurgebieden en of hier voldoende ontwikkelruimte beschikbaar is voor de aanvraag.

Hier staat het verschil tussen gereserveerde ontwikkelingsruimte en dat wat is toegekend (inclusief huidige aanvraag). Per natuurgebied staat aangegeven hoeveel mol tekort of beschikbaar is en in hoeveel aantal ha.

Door op het plusje te klikken bij 'toelichting symbolen' verschijnt de betekenis van de symbolen onder ontwikkelruimte.

De status van het deelproject kan aangepast worden wanneer de gebruiker daar de juiste rechten voor heeft.

 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.