Logo print version
Prioritaire projecten > Status van een project
Stap: 

Statussen van een prioritair project

De verschillende statussen van een prioritair project zijn:

  • In uitvoering
  • Voltooid: In geval de uitgifte voltooid is kan de gebruiker geen aanpassingen meer doen in het prioritaire project en de (deel)aanvragen behorend bij dit prioritaire project.

 

De statussen van een deelaanvraag zijn:

  1. Toetsbaar: het is mogelijk voor de vergunningverlener om de aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Als na toetsing blijkt dat er geen OR beschikbaar is kan de status niet worden aangepast naar stap 2 en 3. De vergunningverlener kan dan de aanvraag enkel verwijderen om aan te passen of afwijzen. Er wordt dan ook geen ruimte gereserveerd, ook niet op de hexagonen waar wel ruimte is.
  2. Ontwerpbesluit: OR toegekend. Bijlage komt beschikbaar op de pagina met de kerngegevens van de aanvraag.
  3. Definitief besluit: Bijlage komt beschikbaar op de pagina met de kerngegevens van de aanvraag.
  4. Afgewezen: OR niet toegekend, aanvraag afgewezen. Bijlage komt beschikbaar.
  5. Definitief afgewezen. OR niet toegekend. Bijlage komt beschikbaar op de pagina met de kerngegevens van de aanvraag.

De status van het deelproject is aan te passen door bij status op het potloodje te klikken.

 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.