Logo print version
Prioritaire projecten > Deelprojecten
Stap: 

Gegevens Deelprojecten

Wanneer u op de projectpagina op een deelproject klikt verschijnen de aanvraaggegevens van dit deelproject:

  • Projectnaam
  • Referentie
  • Initiatiefnemer: dit is de verantwoordelijke en eigenaar van het prioritaire project.
  • Tijdelijk (ja/nee) (korter dan 5 jaar is tijdelijk)
  • Totale emissie
  • Bevoegd gezag: deze is verantwoordelijk voor het besluit (toekennen of afwijzen) van de vergunningaanvraag dat onder dit prioritaire project valt.
  • Bijlage bij berekening beschikbaar.

Vanuit dit overzicht kan de Bijlage of meldingsbevestiging direct worden gedownload.

De kerngegevens van de (deel)aanvraag en eventuele meldingen behorende bij het gereserveerde prioritaire project staan (links). Rechts staat de omschrijving van het project zoals opgenomen in de Bijlage bij Berekening.

De status van het deelproject is aan te passen door op het potloodje rechtsboven te klikken

Het deelproject is te verwijderen door op het vuilnisbakje te klikken. De ruimte van het verwijderde deelproject is dan direct weer beschikbaar.

LET OP! Een verwijdering is definitief. Verwijderde projecten kunnen niet worden teruggehaald!

NB. De status wijzigen en een (deel)project verwijderen kan alleen als u hiervoor rechten heeft ontvangen.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.