Logo print version
Ontwikkelingsruimte en grenswaardereservering > Grenswaardereservering
Stap: 

Grenswaardereservering

Bij aanvang van de PAS is een hoeveelheid depositieruimte voor de meldingen vastgesteld. De grenswaarde voor een melding is 1,00 mol/ha/j. Wanneer 95% van deze depositieruimte op een hectare in een PAS-gebied benut is, verandert de algemene grenswaarde naar 0,05 mol/ha/j voor het gehele gebied. Activiteiten die een depositietoename kennen van meer dan 0,05 mol/ha/j vallen dan onder de vergunningplicht.

Het overzicht zoals hiernaast weergegeven toont gebieden waarbij de beschikbare grenswaardereservering bijna verbruikt is (benuttingsgraad van (bijna) 100%). Rechts boven het overzicht (A) kan het filter ingesteld worden om alleen gebieden te zien vanaf een bepaalde benuttingsgraad. De locatie is ook instelbaar (als filter) met de knop links boven (B). Zodra 95% van de depositieruimte is uitgegeven op ten minste 1 hectare verschijnt er een rood blokje rond het percentage. De grenswaarde is dan verlaagd naar 0,05 mol/ha/j. Mochten er meldingen verwijderd worden uit AERIUS Register, dan neemt de benuttingsgraad weer af en kan het percentage weer onder de 95% komen. De verlaagde grenswaarde blijft dan echter van kracht en de rode kleur zal daarom ook zichtbaar blijven.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.