Logo print version
Natuurgebied > Documenten
Stap: 

Provincies

Zoek de beschikbare Gebiedssamenvattingen van een Natura 2000-gebieden per provincie. 

  1. De Gebiedssamenvatting van het geselecteerde natuurgebied staat bovenaan.  
  2. Het document (pdf) geeft informatie over de gebiedsanalyse van het natuurgebied op het moment van aanvang van de PAS. Aan de orde komen; basisgegevens, ecologisch oordeel, stikstofgevoelige gebieden, herstelmaatregelen, ontwikkeling stikstofdepositie, stikstofoverbelasting en ruimte voor economische ontwikkeling. Bij grote gebieden is een bijlage toegevoegd met detailinformatie
  3. Download een zip-bestand met alle Gebiedssamenvattingen van de geselecteerde provincie.

Tip: een toelichting op de Gebiedssamenvatting kunt u vinden in de Leeswijzer

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.