Logo print version
Natuurgebied > Depositieopbouw
Stap: 

In cijfers

De tabel toont per sectorgroep de hoeveelheid depositie in mol per hectare per jaar voor het natuurgebied. Daarnaast is het totaal van de sectorgroepen weergegeven.

De rechterkolom toont het depositieverschil van het gekozen zichtjaar minus het startjaar van de PAS (2014)

  1. Deposities in mol per hectare per jaar voor de sectoren en sectorgroep als geheel.
  2. Scroll naar beneden voor een volledige lijst.

Tip: De cijfers in de tabel zijn afgerond op hele getallen. Schuif met de muis over een waarde om het exacte getal te zien.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.