Logo print version
Natuurgebied > Gebiedsinformatie
Stap: 

Habitattypen

De tabel toont habitattypen van het geselecteerde natuurgebied.

  1. Maak de gegevens van het habitattype zichtbaar door de + uit te klappen:
  2. Een gevuld rondje geeft aan dat het om een relevant habitattype gaat.
  3. Een habitattype wordt zichtbaar zodra een regel wordt geselecteerd. De gegevens van het habitattype bestaan uit:
  • Oppervlakte; uitgesplitst naar ingetekend (totaal aantal hectare van het habitattype) en gekarteerd (oppervlakte x dekkingsgraad).
  • Doelstelling oppervlakte; zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit.
  • Ecologisch oordeel; PAS-categorie van 1a, 1b of 2 (zie Leeswijzer gebiedssamenvatting)
  • Doelstelling kwaliteit; zoals omschreven in het aanwijzingsbesluit.
  • KDW; kritische depositiewaarde.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.