Logo print version
Natuurgebied > Ruimte en Behoefte
Stap: 

Grafiek

De figuur toont de beschikbare depositieruimte (bak) in mol per hectare per jaar in relatie tot de voorziene ontwikkelingsbehoefte per sector (blokjes). 

N.B. Een overzicht van sectoriconen vindt u bij de iconenlegenda.

  1. De legenda toont de indicatieve waarde van één blokje (in het voorbeeld circa 3 mol). N.B. de som kan dus verschillen met de waarden van tabblad In cijfers. 
  2. De blokjes zijn onderverdeeld in prioritaire projecten (paarse) en segment 2 projecten (roze). Voorziene tekorten zijn omrand met een roze stippellijn. 
  3. Bij een tekort aan depositieruimte stijgen de sectoren boven de bak uit. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.