Logo print version
Natuurgebied > Depositieopbouw
Stap: 

Depositie

De figuur toont per sectorgroep de hoeveelheid depositie in mol per hectare per jaar.

N.B. Een overzicht van sectoriconen vindt u bij de iconenlegenda.

  1. De balkjes met percentages tonen de bijdrage van sectoren, het buitenland en overklaarde depositie (achtergronddepositie). In het voorbeeld respectievelijk 62%, 25% en 12%. Klik op één van de balkjes en de bijdrage per sector verschijnt.
  2. De bolletjes in of op de cirkels illustreren het depositieverschil van het geselecteerde zichtjaar vergeleken met het startjaar van de PAS. Bolletje op de cirkel? Toename van depositie t.o.v. startjaar. Bolletje (wit) in de cirkel? Afname van depositie t.o.v. startjaar.

​Tip: schuif met de muis over het sectoricoon of een cirkel en extra informatie verschijnt.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.